סדר חניית השבטים במדבר / כרזה פלקט

30.00

תיאור סדר החנייה ופרטיו (הדגלים, 200 אמה וכו') תיאור המאפשר חיבור בין המקור הכתוב, הבנה חזותית תוך הצגת המכלול.
כ-68X98 ס"מ. צרעת באדם – מקורות, מושגים ותהליכים במלל ובאיורים ידידותיים ללומד.

דילוג לתוכן