תלונות בני ישראל במדבר \כרזה

25.00

כרזה מאוירת המתארת אירועים הקשורים לתלונות בנ"י במדבר. בפרוט הרקע והנסיבות שהובילו לתלונות, ציון תגובת משה והסבר תגובת ה'.
כ-50/70ס"מ.

דילוג לתוכן