ציר זמן מיציאת מצרים עד מעבר הירדן

40.00

כרזה בגודל 140/38

ציר הזמן מציג אירועים, שהתרחשו לבני ישראל מיציאת מצרים ובלכתם במדבר עד מעבר הירדן .

לפי תאריכים ושנים שהתרחשו ע"פ הספרים שמות ויקרא במדבר דברים

דילוג לתוכן