פריסה לספר דברים

30.00

פריסת ספר דברים
ייחודו של ספר דברים הוא במבנה הספר, המורכב משלושה נאומים של משה ומסתיים ביחידה של פרקי פרידה.

מה בכרזה?
כותרת ראשית-"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל"
חלוקה לארבע יחידות:
נאום פתיחה
נאום המצוות
נאום הברית
פרקי פרידה

הכרזה מלווה בדפי הסבר והדרכה כיצד לעשות שימוש מושכל ומיטבי בכרזה בתהליך הלמידה.

מטרת הכרזה:
לסייע בהבנת מבנה ספר דברים ולשמש כנקודת מוצא לשיח על הנושאים הנלמדים בספר.

חומר למחשבה:
ארגון התוכן בכרזה יסייע בלמידה הקשרית ומשמעותית של פרטי המידע בספר, שיילמדו כחלק מתוך שלם משמעותי ולא כאוסף פרטים בלבד.
רעיון זה בא לידי ביטוי בעיצוב הכרזה. כיצד?
1. מסגרת חזותית זהה לכל הנאומים.
2. בכל נאום כותרת הנאום, הפרשות והפסוקים שהוא מכיל.
3. חלוקה פנימית של כל נאום עפ"י מגמת הנאום, תוכן הנאום ומסקנה.
4. ציון פסוק מרכזי בכל ארבעת חלקי הספר.

בחלוקה הפנימית של כל נאום מושם דגש על מגמת הנאום, עיקרי הדברים שנאמרו עפ"י סדר הפסוקים (למעט ההקדמה בנאום המצוות שבה אורגנו הדברים עפ"י הנושאים) והמסר המרכזי של הנאום.

הצעות להפעלה:
מומלץ לעשות שימוש בכרזה תוך כיסוי וגילוי חלקים ממנה עפ"י התקדמות הלמידה בספר, כך שיתקבל פאזל אחד בעל רצף כרונולוגי, רעיוני ועיצובי הנבנה שלב אחר שלב תוך תהליך למידת תוכן הספר.

כ-100X35 ס"מ.

מק"ט 302 קטגוריות , ,
דילוג לתוכן