עשר המכות \כרזה

30.00

הצגת עשר המכות באיור ובציטוט מהמקרא. ארגון מידע וגורם מזמן לדיון והעמקה בתכנים.
בכרזה התייחסות למטרות החינוכיות של המכות ותגובות פרעה למכות.
כ-130X40 ס"מ.

דילוג לתוכן