במלא מובן המילה/פלקט

25.00

ערכת כרזות מפעילות לטיפוח אוצר מילים גודל כל כרזה כ- 60X75 ס"מ.
לכיתות ג-ד: "במלוא מובן המילה", לחקר קטע טקסט, לאיתור שורשים פעלים, שמות עצם ועוד

דילוג לתוכן