תקנון האתר

1. החברה – מחשבת בצלאל בני ברק 2012 ח.פ. 514721729
2. כתובת החברה: רח אלקבץ 2 בני ברק הכניסה מרח ז'בוטינסקי 170 פינת אהרונוביץ' בני ברק קומה ב
3. כתובת האתר – http://www.mbb.co.il
4. המוצרים – הפריטים המוצעים באתר ומוצעים למכירה
5. אספקת הסחורה: יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.
* דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל
* דואר שליחים: עד 6 ימי עסקים
6. כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
7. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצעה המזמינה.
8. ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ימי חג, ערבי חג וחול המועד.


 

1. האתר משמש כחנות למכירת פריטים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות למייל mb@012.net.il או בטלפון03-5791123
2. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
4. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין.
5. יודגש כי האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או פלקטים\ כרזות \משחקים ועזרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
6. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).
7. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשונותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.


 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
2. בידי המזמינה (ולא הנמנעת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
* ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה יזוכה התשלום לפי הסכום ששולם עבור העסקה כולל דמי המשלוח. למעט 5% דמי ביטול . זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק. * במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה יינתן זיכוי רק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יופחת דמי משלוח וכן 5% דמי ביטול .
הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק , במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
* החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזר.
* ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית בלבד, תוך 14 יום מקבלתו.
* החזר כספי מותנית בזמן של עד 2 ימי עסקים מיום מסירתו למחסן הראשי ברח יעב"ץ 2 בני ברק
3. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
4. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
5. אין החזר על מוצרים שנקנו במבצעים
* החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ₪, ללא דמי משלוח


 

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
3. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 3ימים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 6 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 5 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
4. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, אך ההתחייבות שלהם הנה עד 14 ימי עסקים לכל היותר.


 

זכויות יוצרים

1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב פלקטים , תמונות הכרזות וכן כל תוכן לימודי , וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של חברת מחשבת בצלאל בני ברק 2012 מראש ובכתב.
3. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות אנו באתר לא נישא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתנו, כדוגמת שביתות, או תקלות במערכת המחשוב, או במערכות הטלפונים, ו/או מערכות תקשורת. תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה .במקרים אלה אתר מחשבת בצלאל רשאית להודיע על ביטול הזמנתכם, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הפעולה.


 

שמירה על סודיות

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה
2. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL
3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח
4. בכפוף לאמור בסעיף 4 דלעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.


 

אחריות החברה

1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.2
. נפלה טעות קולמוס בתיאור הכרזות \ הפלקטים ומצאי העזר כולל משחקים , לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
.3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
.4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפלקטים \ כרזות ואמצעי לימוד /מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי
.5. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בפריטים.


 

סודיות

1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת I credit חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה אשר עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי.
הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.