אודותינו

עמותת 'מחשבת בצלאל' פועלת כבר למעלה משני עשורים בפיתוח ערכות למידה ,כרזות , פלקטים, משחקים , צירי זמן, סרגלי זמן ,כרזות , מרכזי למידה ,סביבות למידה, כאמצעי הוראה חזותיים להכוונת ולהבנת והפנמתה של הלמידה של המורה והתלמיד.

הכלים מלווים את המורה ואת התלמיד בתהליך הלמידה בכתה, ומאתגרת את הלמידה וממחישה את החומר הנלמד ותומכת בארגון הלמידה והן בתהליך ההבנה של החומר הנלמד ומשמש כתומך זיכרון לתלמיד בשילוב חווית למידה המזמנת למידה משמעותית עבור התלמיד.

בתחום, תנ"ך, תורה , חומש בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים .נביאים, יהושע, שופטים, מלכים, נ"ך . תושב"ע, חגי ישראל , אוריינות ,שפה ,צירי זמן היסטוריים, גמרא, בבא קמא, בבא מציאה , ברכות , תענית , משנה , הלכה .

ערכות הלמידה של מחשבת בצלאל ,כרזות , פלקטים , משחקים , צירי זמן, סרגלי זמן , מרכזי למידה ,סביבות למידה, של "מחשבת בצלאל" משלבות ידע תיאורטי עם תובנות פרקטיות משדה ההוראה , במגמה ליצור התאמה מרבית ביניהם. השימוש באסטרטגיות למידה שואב את מקורותיו ממחקרים ושיטות הוראה עדכניות במגמה להעמיד את לימודי התלמיד ברמה פדגוגית גבוהה מתוך התייחסות לאוכלוסיות מגוונות. החומרים הינם בעלי ערך אסטטי ייחודי ומותאמים לקהלי היעד מתוך שיקולי דעת פדגוגיים בבחירת האלמנטים החזותיים וארגון המידע החזותי. התהליכים הלימודיים בהם תומכים מרכזי הלמידה יוצרים פעלתנות ומעורבות של התלמידים במגמת הבנייה והטמעה ארוכת טווח.

עזרי הלמידה וערכות הלמידה ,כרזות , פלקטים , משחקים , צירי זמן, סרגלי זמן , מרכזי למידה ,סביבות למידה, של "מחשבת בצלאל", מהווים מענה איכותי לצורך הבנת הנושאים הנלמדים בכיתה ומזמנים למורה ולתלמיד תהליך לימדה מושלם המזמן למידה חווייתית . הדבר משתקף בהיותם מבוקשים מאוד ובהימצאותם בעשרות מסגרות חינוך מכל הסוגים ומכל המגזרים, ובכל רצף השכבות הגיל, הן ברחבי הארץ הן בקהילות ישראל בתפוצות.

ההמחשה החזותית שמפתחת מחשבת בצלאל היא פרי עמל של אנשי פדגוגיה ומומחי תוכן והעזרים החזותיים הם שילוב של תוכן וחוויה כך שהלמידה מושלמת.

דילוג לתוכן